Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази кутубхонаси

Алоқа корхоналарида бошқарув фаолиятини такомиллаштиришнинг ижтимоий психологик аспектлари
Book Images
Уровень:
Автор:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
Не определено
Эржанов М.О.
Научно-образовательный
2020
Ташкентский университет информационных технологий
101
2014-06-12 14:36:22

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, инсоният ахборотлаштириш сохасида хақикий инқилобий узгаришлар даврини бошидан кечирмокда, бунинг натижасида эса умумжахон ахборотлашган ҳамжамияти шаклланмокда. Бу ўзгаришлар асосини ахборотлаштириш, телеком¬муникация ва компьютер технологиялари конвергенцияси негизида ахборотни узатиш хамда истеъмолчига етказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётганлиги ташкил этади. Оқибатда XXI аср — ахборотлашган жамият асри деб эътироф этилди, яъни ахборотнинг тез ва сифатли айланишини таъминлаш мамлакат тараққиёти ва равнакининг бош мезонига айланмокда.
Алоқа корхоналарида бошқарув фаолиятини такомиллаштиришнинг ижтимоий психологик аспектлари
Book Images
Уровень:
Автор:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Дата создания:
Не определено
Эржанов М.О.
Научно-образовательный
2020
Ташкентский университет информационных технологий
101
2014-06-12 14:36:22

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, инсоният ахборотлаштириш сохасида хақикий инқилобий узгаришлар даврини бошидан кечирмокда, бунинг натижасида эса умумжахон ахборотлашган ҳамжамияти шаклланмокда. Бу ўзгаришлар асосини ахборотлаштириш, телеком¬муникация ва компьютер технологиялари конвергенцияси негизида ахборотни узатиш хамда истеъмолчига етказиб беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келаётганлиги ташкил этади. Оқибатда XXI аср — ахборотлашган жамият асри деб эътироф этилди, яъни ахборотнинг тез ва сифатли айланишини таъминлаш мамлакат тараққиёти ва равнакининг бош мезонига айланмокда.